Een specialistische praktijk voor psychologische hulpverlening aan kinderen en jeugdigen

Wat is KJP Bennekom-Ede?

Kinder- en Jeugdpsychologie praktijk Bennekom-Ede is in 2010 gestart door Diana Steenbakkers.
Diana is al meer dan 10 jaar werkzaam in de jeugdhulpverlening in diverse functies, bij ondermeer het Universitair Medisch Centrum-Utrecht, de Gelderse Roos, diverse multidisciplinaire samenwerkingsverbanden en de vrije vestiging.

Zij heeft veel ervaring in het begeleiden van kinderen, jongeren en ouders, zowel individueel als in groepsverband. Uit voorliefde voor het werken met kinderen en jongeren, heeft Diana zich gespecialiseerd in deze doelgroep.

Diana is geregistreerd als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en hiermee committeert zij zich aan de Beroepscode voor Psychologen. Je hebt als enige altijd recht op inzage in het dossier dat wordt bijgehouden. Zonder je nadrukkelijke toestemming wordt er geen informatie aan derden versterkt.

Zij is zelf moeder van 3 kinderen, waarvan één met PDD-NOS en één met ADHD.

De praktijk heeft een nauw samenwerkingsverband met verschillende zeer ervaren psychiaters en klinisch psychologen. Dit zijn onder andere Annelies van Gennip, klinisch psycholoog (www.psychotherapievangennip.nl) Verder maakt KJP Bennekom-Ede deel uit van Psyzorg Gelderse Vallei, waarin 26 vrijgevestigde praktijken uit de Gelderse Vallei zich verenigd hebben.

Praktische informatie

De kinder- en jeugdpsychologiepraktijk Bennekom Ede heeft helaas inmiddels een wachtlijst. U kunt naar de actuele stand vragen via onze contactpagina.

Mocht je een specifieke voorkeur voor een bepaalde dag of tijd hebben, dan kan het wel zijn dat het nog langer kan duren voor deze beschikbaar is (zeker de tijden na schooltijd).

Voor de vergoeding is het belangrijk te kijken naar de woonplaats van de ouder(s) die de wettelijk macht hebben over de jongere/het kind.

Gescheiden ouders moeten beiden toestemming geven voor psychologische begeleiding.

Vanaf 12 jaar mogen kinderen meebeslissen en instemmen over onderzoek en behandeling. Vanaf 16 mogen jongeren zelf bepalen of wel of geen onderzoek en/of behandeling verricht gaat worden, zonder dat daar toestemming van de ouders voor nodig is. Ook kunnen ze aangeven wanneer ouders geen informatie over de begeleiding mogen ontvangen.

Alleen met nadrukkelijk toestemming van ouders en/of jongere wordt informatie naar derden af gegeven, b.v. huisarts of school.

Privacy

Wij hebben een privacy verklaring opgesteld om u te informeren over uw rechten en onze plichten, die gelden op grond van de wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming. Het verwerken van uw gegevens gebeurt, omdat wij uw gegevens nodig hebben om u goed te kunnen behandelen. In dit document willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij houden ons in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften die gelden ter bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ingang 25 mei 2018). Naast deze algemene privacywet gelden ook specifieke regels in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder meer vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

U vindt onze privacy verklaring hier.