Een specialistische praktijk voor psychologische hulpverlening aan kinderen en jeugdigen

Werkwijze

Een psycholoog helpt op de momenten in je leven dat je er zelf of samen met je partner of gezin, om welke reden dan ook niet meer uitkomt. Eerst kijkt de psycholoog wat er aan de hand is, de diagnostiek. Vaak is daarvoor onderzoek nodig. Op basis van die diagnose kan de psycholoog je vertellen wat je allemaal kunt doen om de klachten te verminderen. Samen bepaal je welk behandelplan het beste bij je kind past. Daarna start de therapie om alles weer op de rails te krijgen. De behandeling is erop gericht om actieve inbreng en zelfredzaamheid te vergroten. Soms gaan de klachten geheel of grotendeels weg. Soms leer je met de klachten omgaan om er zo weinig mogelijk last van te hebben.

Ouders/verzorgers kunnen zich (telefonisch of via de mail) aanmelden na verwijzing van de huisarts, kinder- of jeugdarts, doorverwijzing vanuit de SGGZ of door verwijzing Toegangs Team Jeugd van uw woonplaats. Het kind of de jongere wordt dan op de wachtlijst geplaatst. Zo spoedig mogelijk volgt er dan een uitnodiging voor een intakegesprek dat in overleg ook met het kind/de jongere plaats vindt.

Tijdens het intakegesprek worden de klachten, mogelijke oorzaken en vragen geïnventariseerd. Aan het eind van het intakegesprek krijgt je een advies over de mogelijkheden voor verder onderzoek c.q. behandeling/begeleiding waarvoor de afspraken ook direct ingepland kunnen worden.


Wachttijd

Door de toegenomen vraag werkt KJP Bennekom-Ede voorlopig met een wachtlijst. Helaas is hiertoe besloten om de kwalitiet van onderzoek en behandeling te kunnen waarborgen.

De duur van de wachttijd in april 2023 is 4 maanden.

Dit geldt voor alle aanmeldingen, met uitzondering van oud cliënten, spoedaanmeldingen en eetstoornissen.

Wat betekent dit voor u?

  • – Nieuwe aanmeldingen kunnen zich laten plaatsen op een wachtlijst. 
  • – Oud clienten kunnen in overleg al eerder geplaatst worden. Graag telefonisch overleg hierover.
  • – Spoedaanmeldingen die elders niet terecht kunnen. kunnen eerder geplaatst worden.
  • – Wanneer u een specifieke verwijzing naar KJP Bennekom-Ede heeft, graag ook telefonisch overleg.