Een specialistische praktijk voor psychologische hulpverlening aan kinderen en jeugdigen

Therapieaanbod

De K & JP werkt vanuit een grote persoonlijke betrokkenheid, intuïtie en gezond verstand. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van kennis, ervaring, de nieuwste inzichten en de verschillende therapie-vormen. In korte tijd krijgen jullie inzicht en helderheid in waar de problemen vandaan komen en wat we er aan kunnen doen. We zetten samen een route uit, formuleren doelen en evalueren die ook op een aantal momenten in het traject. In de eerste gesprekken tijdens de therapie vinden we een vorm die het beste bij jou/je kind past, waar je je gemakkelijk bij voelt, die je stimuleert verder te komen.

Het vinden van de juiste vorm, en het invullen ervan vraagt inzet. Aan het einde van de eerste sessies formuleren we samen de doelstellingen. En geven we aan hoeveel sessies er ongeveer nodig zullen zijn om deze doelstellingen te bereiken. Wij verwachten eerlijkheid, openheid en motivatie. En jij kunt vertrouwen, respect, eerlijkheid en vakmanschap van ons verwachten.

Na het intakegesprek en/of de onderzoeksfase kan het vervolgtraject bestaan uit behandeling/begeleiding. Afhankelijk van de klachten kan je denken aan:

• individuele begeleiding of coachende ondersteuning
• oplossingsgerichte behandeling
• cognitieve gedragstherapie
• ouderbegeleiding
• psycho-educatie
• EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, traumabehandeling)
• therapie met hond
• gezinsgesprekken

Alle behandelingen worden aangepast aan de leeftijd van kind / de jongere. Zo wordt er bij kinderen ook gebruik gemaakt van speltherapie. Daarnaast is consultatie en voorlichting aan scholen of andere instellingen ook mogelijk. Er bestaat geen mogelijkheid tot crisisinterventie. Indien u verwacht dat intensieve hulp noodzakelijk is, kunt u zich beter aanmelden bij een GGZ instelling met een 24 uurs aanbod (zoals Pro Persona).