Een specialistische praktijk voor psychologische hulpverlening aan kinderen en jeugdigen

Tarieven:

De Kinder- en jeugdpsychologiepraktijk Bennekom-Ede valt onder de Generalistische Basis GGZ (BGGZ). Dit betreft onderzoek en behandeling van mildere, niet complexe psychische problematiek. Deze zorg valt vanaf 1 januari 2015 onder de gemeenten.

Dit betekent dat de zorg volledig en rechtstreeks vergoed wordt door de gemeente waarin de gezaghebbende ouder(s) van het kind/de jongere woonachtig zijn. Mits er een verwijzing is van de huisarts, jeugd/kinderarts of SGGZ instelling en er sprake is van of een vermoeden is van een DSM diagnose.

De meeste huisartsen werken samen met een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). Deze beoordeelt of een verwijzing naar de BGGZ op zijn plaats is.

KJP Bennekom-Ede heeft contracten met de volgende gemeenten: Ede, Veenendaal, Barneveld, Renswoude, Scherpenzeel, Nijkerk en Rhenen.