Een specialistische praktijk voor psychologische hulpverlening aan kinderen en jeugdigen

Problematiek

De Kinder- en Jeugdpsychologiepraktijk biedt onderzoek en behandeling bij allerlei (ontwikkelings-) problematiek die kinderen en jeugdigen kunnen hebben. Met onderstaande problematiek hebben wij ervaring en expertise in.

• Autisme Spectrum Stoornissen
• ADHD: overwegend onoplettende beeld, overwegend hyperactieve/impulsieve beeld, gecombineerde beeld
• Eetproblematiek: Anorexia Nervosa, ARFID, Bulimia Nervosa, overgewicht (ook voor- en na trajecten bij opname in eetstoornissenklinieken)
• Angst- en depressieve klachten: fobieën, algemene angst, sociale angst, emotofobie, depressie, faalangst
• Trauma en onverwerkte levenservaringen: PTSS, lichamelijk, psychisch en/of seksueel misbruik, verwaarlozing, rouw
• Tic-stoornissen: Gilles de la Tourette, dwangmatige klachten
• Identiteitsproblematiek: losmaakproblematiek, omgaan met leeftijdsgenoten
• Assertiviteitsproblemen
• Gedragsproblemen: ODD
• Opvoedingsproblemen
• Problemen samenhangend met de leeftijdsfase
• Communicatiestoornissen: taal- en spraakstoornissen, selectief mutisme, stotteren
• Hoogbegaafdheid
• Moeite met contact maken met en controle houden over eigen emoties.

Er is een nauwe samenwerking met specialistische instellingen, waarbij indien nodig kennisoverdracht en advies gevraagd kan worden.