Een specialistische praktijk voor psychologische hulpverlening aan kinderen en jeugdigen

Onderzoek

Na het intakegesprek kan het vervolgtraject bestaan uit onderzoek. Hierbij kan je denken aan:

• onderzoeksgesprekken met ouders/verzorgers bijvoorbeeld om meer informatie te krijgen over de ontwikkeling en het huidig functioneren van het kind/de jongere.
• gesprekken met de jongere of het kind om meer zicht te krijgen op de klachten.
• observatie in de thuissituatie of op school.
• psychodiagnostisch onderzoek. Deze kan bestaan uit:
• intelligentieonderzoek. Dit zegt iets over de verstandelijke capaciteiten en over de talige en niet-talige mogelijkheden.
• neuropsychologisch onderzoek. Tijdens dit onderzoek wordt gekeken naar de concentratie, de geheugenfuncties, vaardigheden om te plannen en de ooghand coördinatie.
• persoonlijkheidsonderzoek. Dit onderzoek gaat na hoe iemand zichzelf en zijn of haar omgeving beleeft. Tevens geeft het informatie over stemming, (faal)angst, welbevinden o.a. op school/werk, sociale omgang en gedrag.
• gezinsonderzoek. Dit onderzoek zegt iets over de gezinsbeleving van het kind/de jongere, de onderlinge communicatie en interactiepatronen.
• gericht onderzoek naar de aanwezigheid van een stoornis, b.v. naar autisme, AD(H)D of een angststoornis.

De gegevens uit het onderzoek worden weergegeven in een verslag. Dit wordt met de ouders/verzorgers besproken. Afhankelijk van de leeftijd is de jongere hier ook bij aanwezig. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek wordt een behandeling/begeleiding in de K & J praktijk voorgesteld of vindt er – in overleg – een verwijzing plaats naar een andere deskundige of instelling