Een specialistische praktijk voor psychologische hulpverlening aan kinderen en jeugdigen

Groepstrainingen

Op dit moment biedt de Kinder- en Jeugdpsychologiepraktijk Bennekom-Ede de volgende groepstrainingen aan:

Gespecialiseerde sociale vaardigheidstraining voor kinderen met ASS en/of ADHD

Binnen deze training wordt er naast de accenten vanuit de sociale vaardigheidstraining in het algemeen, specifieke aandacht besteed aan de onderdelen die deze kinderen moeilijk vinden zoals herkennen van en omgaan met gevoelens, non-verbale en verbale communicatieregels, invoegen in een groep en flexibel denken.
De groep bestaat uit 10 twee wekelijkse bijeenkomsten van één uur met ca. 4-6 kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. De ouders van de kinderen komen eenmaal bij elkaar waarbij er ingegaan wordt op de training en ervaringen onderling uitgewisseld kunnen worden. Halverwege de training is er een stop om de ouders en kinderen de gelegenheid te geven zelf te oefenen ten behoeve van de overdracht naar de praktijk.

De training start bij voldoende deelnemers in na- en voorjaar. Voor meer informatie of plaatsing op de wachtlijst mail naar kjpbennekomede@gmail.com.

Vanaf september ‘15 start de Kinder- en Jeugdpsychologiepraktijk Bennekom-Ede, in samenwerking met een yoga therapeute met de volgende groepstraining:

Gespecialiseerde training voor kinderen van 8 t/m 12 jaar

‘Je spanning & angst de baas’

Kinderen met angst en/of spanningsklachten ervaren veel spanning en onrust in hun lichaam. Daarnaast hebben ze vaak (psycho)somatische klachten, zoals hoofdpijn of buikpijn. Binnen deze training wordt er tweesporig gewerkt om meer grip te krijgen op angst en spanning, middels een betere samenwerking tussen lichaam (voelen & ervaren) en geest (je cognities).

Naast een inleidend, algemeen gedeelte waarin uitgelegd wordt wat angst is, de gevolgen ervan zijn en hoe je deze kan beïnvloeden, zal vervolgens meer ingegaan worden op  individuele doelen. De opzet van de cursus is afwisselend zowel denk- als ervaringsoefeningen, als yoga/mindfullnes,oefeningen als geleide fantasie.

De training bestaat uit 10 twee wekelijkse bijeenkomsten van één uur met ca. 4-6 kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. De training staat open voor alle kinderen die spanning of angst ervaren (er hoeft geen diagnose te zijn). De ouders van de kinderen krijgen vooraf een oudergesprek met de psycholoog waarin individuele doelen worden geformuleerd en aan het eind een evaluatiegesprek om te bekijken hoever doelen behaald zijn en wat eventueel verder nodig kan zijn. Halverwege de training is er een stop om de ouders en kinderen de gelegenheid te geven zelf te oefenen ten behoeve van de overdracht naar de praktijk. De training is inclusief cursusmap, een intakegesprek en eindevaluatie.

Voor meer informatie en/of aanmelding: bel of mail Diana Steenbakkers, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. kjpbennekomede@gmail.com Tel. 06-51173272.