Een specialistische praktijk voor psychologische hulpverlening aan kinderen en jeugdigen

E-health

Hoe vaak heb je als ouder niet een vraag over de ontwikkeling van je kind? Loop je ergens tegen aan op zijn of haar school? Vraag je je af of het normaal is dat je kind zo doet?

Voor alle ouders en of verzorgers die vragen hebben over het verloop van de ontwikkeling van hun kind, over het gedrag of andere vragen waar je tegen aan loopt, is ePsychologie voor Kinderen. Epsychologie voor Kinderen dient als vraagbaak voor iedereen die kinderen tussen de 0 en 18 jaar heeft , begeleid of meemaakt.

Wij geven professionele antwoorden op al deze vragen. Dit proberen we laagdrempelig, betaalbaar en snel te doen. Er is geen verwijzing nodig. Op onze site vindt je ook informatie over de normale ontwikkeling en veel voorkomende ontwikkelingsstoornissen.

Ook huisartsen, medisch specialisten en therapeuten kunnen via ePsychologie voor Kinderen online over cliënten overleggen.

Hoe werkt het?

e-Health biedt de mogelijkheid om beveiligd en zo nodig anoniem een gesprek aan te gaan in de vorm van een eConsult. Psycholoog Drs. Diana Steenbakkers beantwoordt vragen, indien mogelijk, binnen 24 uur. De vragen en daarop gegeven antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en vallen onder het beroepsgeheim van de psycholoog. De antwoorden krijg je per email. Hiervoor gebruiken we het beveiligd email programma met wachtwoorden voor privacy gevoelige informatie. Indien er onduidelijkheid is over het antwoord kun je een vervolgvraag stellen, hier hoeft niet opnieuw voor te worden betaald. Het eConsult wordt daarna afgesloten.

Als alternatief kan er ook gekozen worden voor een Skype afspraak. Deze vorm van online therapie is bijna hetzelfde als gewone therapie. Je kunt een Skype-afspraak maken met de psycholoog waarna je zelf verder kunt.

ePsychologie kan een ontmoeting niet vervangen. De ontmoeting met anderen is vaak een belangrijk hulpmiddel. Deze site biedt wel laagdrempelig de mogelijkheid vragen te stellen over de ontwikkeling van je kind. Deze site voldoet aan de eisen die door de wet aan de bescherming van persoonsgegevens worden gesteld en ook aan de eisen die elke cliënt en elke verwijzer aan de vertrouwelijkheid en het beroepsgeheim mag stellen.

Kosten

Per eConsult betaal je 22,25 euro. Onder een consult kunnen ook kosteloos vervolgvragen worden gesteld en beantwoord.

Een SKYPE afspraak kost €75,00 voor een sessie van 45 minuten.

Op dit moment worden eConsulten niet standaard door de verzekering of gemeente vergoed.  Het is daarom belangrijk bij de zorgverzekeraar of gemeente te informeren.

De betaling loopt via iDeal. Tijdens het aanvragen van een eConsult of Skype-afspraak wordt je tijdelijk naar de bank van je keuze geleid om te kunnen betalen. Daarna klik je op ‘voltooien’ of ‘terug naar webwinkel’ om terug te keren naar ePsychologie voor Kinderen. Dit klikken op ‘voltooien’ is belangrijk want daarmee krijgen wij pas het bericht van de bank dat er betaald is en dan wordt de vraag pas naar de psycholoog gezonden.

Skype-afspraak of eConsult aanvragen